Vivaldi 1.0.219.50 Tech Preview 4

vivaldi Vivaldi 1.0.219.50 Tech Preview 4 jest już dostępny w repozytorium oprogramowania PCLinuxOS. Vivaldi jest przeglądarką nowej generacji opartą na projekcie Chromium. Jest to wieloplatformowa przeglądarka rozpowszechniana jako freeware, stworzona przez byłego prezesa Opera Software. Głównym celem projektu jest stworzenie przeglądarki internetowej Vivaldi jako programu bardzo elastycznego, działającego na wszystkich obecnie używanych systemach operacyjnych.

Aktualizacja Mesa GL

gears  Sterowniki Mesa GL zostały zaktualizowane do wersji 10.6.2. Wydanie naprawia parę wykrytych błędów oraz poprawia wydajność sterowników. Jest to najnowsze stabilne wydanie od deweloperów Mesa.