Vivaldi 1.0.219.50 Tech Preview 4

vivaldi Vivaldi 1.0.219.50 Tech Preview 4 jest już dostępny w repozytorium oprogramowania PCLinuxOS. Vivaldi jest przeglądarką nowej generacji opartą na projekcie Chromium. Jest to wieloplatformowa przeglądarka rozpowszechniana jako freeware, stworzona przez byłego prezesa Opera Software. Głównym celem projektu jest stworzenie przeglądarki internetowej Vivaldi jako programu bardzo elastycznego, działającego na wszystkich obecnie używanych systemach operacyjnych.