Firefox zaktualizowany do wersji 72.0.2

  Mozilla Firefox lub po prostu Firefox to darmowa przeglądarka internetowa typu open source opracowana przez Mozilla Foundation i jej spółkę zależną Mozilla Corporation. Firefox używa silnika Gecko do renderowania stron internetowych, które implementują obecne i przewidywane standardy sieciowe.