Zaktualizowano pulpit KDE

Plazma KDE została zaktualizowana do 5.18.2. Aplikacje KDE i KDE frameworks zostały wcześniej zaktualizowane do wersji 19.12.2 i 5.67.0.