Zaktualizowano MATE Desktop

  Pakiety MATE Desktop zostały zaktualizowane do wersji 1.24.0 i wysłane do repozytoriów oprogramowania PCLinuxOS. Więcej informacji można znaleźć tutaj.