Przeglądarka Firefox zaktualizowana do wersji 78.0.1

  Mozilla Firefox lub po prostu Firefox to darmowa przeglądarka internetowa typu open source opracowana przez Mozilla Foundation i jej spółkę zależną Mozilla Corporation. Firefox używa silnika Gecko do renderowania stron internetowych, który implementuje obecne i przewidywane standardy sieciowe.