Gedit 3.38.0

  Gedit został zaktualizowany do wersji 3.38.0. gEdit to mały, ale potężny edytor tekstu. Zawiera takie funkcje, jak tryb podzielonego ekranu, interfejs API wtyczek, który umożliwia rozszerzenie gEdita o obsługę wielu funkcji, pozostając jednocześnie małym w swej istocie, edycję wielu dokumentów za pomocą notatnika z zakładkami i wiele innych funkcji.