Freetube zaktualizowano do wersji 0.9.2

  Freetube to natywny klient YouTube stworzony do korzystania z YouTube z myślą o prywatności. Obecny status: beta