Zaktualizowano Rust do wersji 1.48.0

Rust to wieloparadygmatyczny język programowania zaprojektowany z myślą o wydajności i bezpieczeństwie, szczególnie bezpiecznej współbieżności. Rust jest składniowo podobny do C ++, ale może zagwarantować bezpieczeństwo pamięci, używając narzędzia sprawdzania wypożyczeń do sprawdzania poprawności odwołań