Seamonkey zaktualizowano do wersji 2.53.6

  Seamonkey zaktualizowano do wersji 2.53.6. SeaMonkey to kompleksowy pakiet aplikacji internetowych. Zawiera przeglądarkę, klienta poczty / grup dyskusyjnych, klienta IRC, debugger JavaScript i narzędzie do sprawdzania DOM dla stron internetowych. Pochodzi z aplikacji znanej wcześniej jako Mozilla Application Suite.