Aktualizacja Zoom Meeting

  Zoom Meeting został zaktualizowany do wersji 5.10.6.3192 i przesłany do repozytorium oprogramowania.