Kernel 4.1.4 w repo PCLOS

kernelKernel 4.1.4 jest już dostępny w repozytorium oprogramowania zarówno dla 32 jak i 64 bitowych instalacji PCLinuxOS. Jest to czwarta Aktualizacja z serii 4.1.x. Wydanie zawiera aktualizacje dla wielu sterowników, szczególnie dla ACPI, ATA, Bluetooth, Bus, CLK, DMA, EDAC, DRM (głównie Radeon i Intel i915), I2C, hwmon, IIo, MD, MMC, sieci (Ethernet and Wireless ), NFC, PHY, PINCTRL, PNP, RTC, Staging, TTY i USB.