Kernel 4.4.11 LTS dostępny w PCLOS

kernel Kernel 4.4.11 LTS jest już dostępny dla PCLinuxOS. Linux kernel 4.4.11 LTS przynosi stosunkowo niewiele zmian. Poprawki otrzymały Netfilter, IPv6, IPv4, DECnet, Bridge, Open vSwitch, VMCI Sockets, X.25 Packet Layer, i packet scheduler. Dodano również parę drobnych zmian w obsłudze dźwięku.